Privacy & Cookies

Introductie

100% DESIGN hecht veel belang aan de bescherming van je privacy en de veiligheid van je persoonsgegevens. Wij zullen je persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en overige toepasselijke wet- en regelgeving omtrent bescherming van persoonsgegevens.

Waarom en waar worden je gegevens verwerkt

Het is mogelijk om een online contactformulier in te vullen. Bij het invullen van het formulier vragen wij naar je contactgegevens naam, telefoonnummer, email en opmerkingen. Deze zijn essentieel om je van dienst te zijn en contact met je op te nemen en eventueel nadere informatie te kunnen verzenden. 

Cookies

"Cookies" zijn kleine bestandjes aan informatie die worden bewaard door je browser op je computer. We gebruiken cookies om onze dienstverlening en website ervaring te verbeteren.  Je kunt er voor kiezen cookies uit te schakelen, het is mogelijk dat het weigeren van cookies leidt tot verminderde functionaliteit van deze website.

Betrokken partijen

100% DESIGN maakt voor haar dienstverlening gebruik van een aantal externe partijen. In het geval dat deze partijen betrokken zijn bij het verwerken van persoonsgegevens zijn hier schriftelijke afspraken mee gemaakt om de privacy te waarborgen.

Hosting

De website www.100procentdesign.eu wordt via een externe partij gehost. Eventuele persoonsgegevens worden door deze partij uitsluitend verwerkt binnen de Europese Unie. Uiteraard kan je de website overal ter wereld bereiken. Voor de daaruit voortvloeiende verwerking buiten de Europese Unie is 100% DESIGN niet verantwoordelijk.

Technische ondersteuning website

De website 100%DESIGN wordt technisch ondersteund door een externe partij gevestigd in Nederland. Zij lossen eventuele storingen aan onze website op en voeren verbeteringen door.

E-mailmarketing

Er is geen sprake van e-mailmarkering die door 100% DESIGN verzorgt wordt.

Google Analytics

Voor het analyseren van het functioneren van onze website maken wij gebruik van Google Analytics. Om je privacy te waarborgen hebben we een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en ervoor gezorgd dat je gegevens versleuteld en anoniem verwerkt worden. De instelling “gegevens delen” hebben wij uitgeschakeld.

Rechten

Een belangrijk aspect van de AVG is dat je bepaalde rechten kunt uitoefenen, waardoor je zeggenschap hebt over de persoonsgegevens die van je worden verwerkt. Welke rechten dat zijn en hoe je daar gebruik van kunt maken lees je hieronder.

  • Indien je toestemming hebt gegeven voor het verwerken van persoonsgegeven, kun je deze toestemming te allen tijde intrekken. (toestemming)
  • Je hebt het recht om te weten wat 100% DESIGN met jouw persoonsgegevens doet en met welk doel. (informatieplicht)
  • Je hebt het recht in te zien welke persoonsgegevens 100% DESIGN van jou verwerkt. (inzage)
  • Je hebt het recht jouw persoonsgegevens te laten wissen. (verwijdering)
  • Je hebt het recht jouw persoonsgegevens die 100% DESIGN verwerkt te (laten) wijzigen, indien deze niet correct of up-to-date zijn.  (wijzigen)
  • Je hebt het recht om ieder gewenst moment bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. (bezwaar)
  • Je hebt het recht om minder persoonsgegevens door 100% DESIGN te laten verwerken of deze voor bepaalde personen te laten afschermen. (beperken)
  • Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te ontvangen of, indien mogelijk, door 100% DESIGN aan een derde over te laten dragen. (overdracht)

Om aanspraak te maken op jouw rechten kun je een verzoek daartoe op twee manieren bij ons indienen:

  1. Per e-mail, via: contact@100procentdesign.eu,
  2. of het invullen van een online contact formulier

Vermeld bij een verzoek te allen tijde om welke recht het gaat en zorg dat je identiteit kenbaar is. Nadat het verzoek in behandeling is genomen, wordt er contact met je opgenomen. Niet alle verzoeken kunnen worden uitgevoerd.

Deze website www.100procentdesign.eu kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige privacy-aangelegenheden die zich in dat verband mochten voordoen en evenmin voor de inhoud, beveiliging of eigendom van deze gelinkte websites. 

Deze pagina is voor het laatste aangepast en gepubliceerd op: 22 november 2018

Bel voor een afspraak in de 100% DESIGN inspiration store: 0162 - 306200